A condición fisica e os sistemas de adestramento deportivo:

O sitema natural

Sistemas contínuos

Sistemas fraccioonados

Sistemas analíticos.