Para comprender a natureza dos contidos desta materia e como foron evolucionando, faise necesaria unha breve descripción histórica.