Temas e actividades para o primeiro curso de Bacharelato do IES Cosme López Rodríguez