A condición fisica e os sistemas de adestramento deportivo:

O sitema natural

Sistemas contínuos

Sistemas fraccioonados

Sistemas analíticos.

Os osos, funcións, estrutura, histoloxía...

As Articulacións (2ª Avaliación)

Entrega de traballos da 2ª Avaliación

Actividades na natureza. A carreira de orientación.